Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Temperatuurmetingen

Temperatuurmetingen

De 3M Temperatuurmetingindicatoren ondersteunen uw kwaliteitsbeheer door de blootstelling aan onjuiste temperaturen tijdens de opslag, het transport en de overdracht inzichtelijk te maken.

De toepassingsgebieden voor 3M™ Monitor Mark™ en 3M™ Freeze Watch™ zijn alle temperatuurgevoelige goederen, voeding, ingrediënten en afgewerkte producten.

Zorg ervoor dat u de temperaturen tijdens de levering efficiënt kunt monitoren (digitaal traceren of chemische indicators):