Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Informatie over regelgeving en validering

Informatie over regelgeving en validering

Externe bronnen voor accreditatie- of validatiedocumenten (AOAC, Afnor-website)

Nuttige websites:
AFNOR: voor het verkrijgen van AFNOR ISO16140-certificeringen en samenvattende validatieonderzoeksrapporten
http://www.afnor-validation.com/afnor-validation-validated-methods/validated-methods.html

Engelse site
http://www.afnor-validation.com/afnor-validation-validated-methods/validated-methods.html
Franse site
http://www.afnor-validation.com/afnor-validation-validated-methods/validated-methods.html

NORDVAL: voor het verkrijgen van Nordval-certificaten
http://www.nmkl.org/NordVal/NordValMetoder.htm

MICROVAL: info over reeds toegekende certificaten
http://www.microval.org/validated-methods.html

AOAC: verstrekt AOAC RI-certificaten:
http://www.aoac.org/testkits/testedmethods.html#Microbiological


AOAC OMA methoden rust een copyright, deze kunnen slechts op verzoek worden verkregen; maar de publicaties zijn beschikbaar


ISO: voor informatie over de bijgewerkte ISO CEN- en landenstandaarden
http://www.iso.org/iso/store.htm

EG wet- en regelgeving:
http://eur-lex.europa.eu/en/legis/index.htm

EFSA: verstrekt informatie over de belangrijkste voedselveiligheidonderwerpen in Europa
http://europa.eu/agencies/community_agencies/efsa/index_en.htm


Dankzij het gebruik van gevalideerde methoden kunnen geaccrediteerde laboratoria overal ter wereld microbiologische testen gebruiken, goede laboratoriumpraktijken waarborgen en een goede kwaliteitsstandaard handhaven

AOAC
www.eoma.aoac.org
www.aoac.org

Afnor
Link naar Afnor-site & gevalideerde methoden:
http://www.afnor-validation.com/afnor-validation-validated-methods/validated-methods.html

Lijst met gevalideerde methoden op leverancier en overzicht op specimen:
http://www.afnor-validation.org/pdf/AFNOR-Validation-certified-Methods-List.pdf

Microval
www.microval.org

Nordval-website en pagina vanwaar certificaten kunnen worden gedownload.
http://www.nmkl.org/NordVal/NordVal.htm
http://www.nmkl.org/NordVal/NordValMetoder.htm