3M maakt gebruik van cookies op deze site U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de cookiegerelateerde instellingen te allen tijde aanpassen door te klikken op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina.

Door op 'Accepteren en verdergaan' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op uw computer

Accepteren en verdergaan

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Doncaster en Bassetlaw Hospitals beoordelen hygiëne met het Clean-Trace Clinical ATP- systeem

Adenosinetrifosfaat (ATP)-bioluminescentie is een doeltreffende methode voor snelle hygiënemonitoring die wordt geïntroduceerd in de sector gezondheidszorg. Tracy Vernon, hoofdverpleegkundige Tissue Viability (levensvatbaarheid van weefsel) bij Doncaster & Bassetlaw Hospitals NHS Foundation Trust, beschrijft hoe haar team het Clean-Trace Clinical ATP hygiënemonitoringsysteem van 3M Gezondheidszorg heeft ingevoerd om de hygiënestandaard van apparatuur voor de levensvatbaarheid van weefsel te bepalen.

Het Tissue Viability-team van Doncaster & Bassetlaw Hospitals NHS Foundation Trust begrijpt met welke forse uitdaging zorginstellingen geconfronteerd worden in hun strijd tegen zorggerelateerde infecties (HCAI) en meent dat het uiterst belangrijk is dat al het mogelijke gedaan wordt om de verspreidingsgraad daarvan te verminderen. Deze inzet en betrokkenheid zetten het team ertoe aan een pilotstudie-audit te ontwikkelen om zo te komen tot een hygiënestandaard voor apparatuur die gebruikt wordt bij het bepalen van de levensvatbaarheid van weefsel (‘tissue viability’).

De audit bestond uit drie aspecten: monitoring van statische matrassen, drukverlichtende stoelen en dynamische drukverlichtende matrassen. Er werd een protocol opgesteld om deze aspecten te beoordelen en het team maakte gebruik van het Clean-Trace Clinical ATP-systeem van 3M Gezondheidszorg om snel kwantitatieve resultaten te verkrijgen.

Bij het onderzoek van statische matrassen werden in tien ziekenzalen van acht matrassen per zaal monsters genomen met behulp van Clean-Trace Clinical ATP-swabs. De resultaten van elke swab werden gebruikt om een zaalgemiddelde te berekenen en vervolgens werden de gemiddelden van de zalen onderling vergeleken. Het team merkte op dat hogere scores werden verkregen bij matrassen die gebruikt werden door langdurig opgenomen patiënten.

De audit van de drukverlichtende stoel volgde een vergelijkbaar protocol; hierbij werden op drie stoelen per afdeling van dezelfde tien afdelingen monsters genomen van drie geselecteerde contactpunten. Vervolgens werd een gemiddelde score per afdeling berekend op grond van de verkregen resultaten met behulp van het Clean-Trace Clinical ATP-systeem.

Het laatste aspect van het onderzoek was controle van drukverlichtende matrassen waarvoor externe decontaminatie nodig was. Dit eerste onderzoek werd vervolgens ingevoerd als een doorlopend kwaliteitsbewakingssysteem. Willekeurig geselecteerde matrassen worden daarbij voor vertrek naar het externe ontsmettingsbedrijf, Karomed Limited, met een swab bemonsterd en vervolgens opnieuw na terugkeer in het ziekenhuis. Met dit proces kan het team de doeltreffendheid van het decontaminatieproces bepalen; op grond hiervan wordt wekelijks feedback gegeven aan Karomed Limited.

Tracy Vernon merkte hierbij op: ‘Het Clean-Trace systeem, dat ons in staat heeft gesteld om met succes de pilotstudie-audit uit te voeren, wordt nu gebruikt voor routinematige monitoring in bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. De ATP-tests komen in aanvulling op onze visuele beoordeling. Uit de verkregen resultaten kunnen we duidelijk afleiden dat scores van minder dan 150 relatieve lichteenheden (de meeteenheid die wordt afgelezen door de Clean-Trace NG luminometer) haalbaar zijn en dat is dan ook de norm die we hebben gesteld. Zaalmanagers hebben deze pilotstudie omarmd en hun eigen regime uitgewerkt om te zorgen dat de ‘tissue viability’-apparatuur vaker wordt gereinigd.’

Een van de zaalmanagers die deelnam aan het onderzoek voegde hieraan toe: ‘Als zaalmanager van een van de tien zalen van de pilot vond ik dit initiatief heel nuttig om potentiële terreinen aan te geven waar een vermindering van infectierisico’s wetenschappelijk kan worden gecontroleerd. Uit de eerste audit bleek dat de waarden hoger waren dan het gewenste niveau. Die informatie speelde ik door aan het verpleegkundige team van de zaal, waarop we een plan van aanpak opstelden. Er werd overgegaan tot vaker reinigen, ten minste eenmaal per week, met een extra schoonmaakronde bij ontslag. Dit heeft tot een significante verandering geleid wat betreft het verminderen van HCAI’s op mijn afdeling.’

Nicola Allen, Territorium Manager bij 3M Microbiologie concludeerde: ‘Het werk dat Tracy en haar team hebben verzet was baanbrekend als het gaat om het gebruik van ATP-technologie binnen de gezondheidszorg. Dit toont aan welke belangrijke rol ATP snelle hygiënemonitoring kan spelen bij het verbeteren van de hygiëne in onze ziekenhuizen, ten gunste van patiënten, zorgverleners en trustmanagers.’

Op dit moment is het Clean-Trace Clinical ATP-systeem het enige ATP-systeem dat een Klasse 1-aanbeveling heeft gekregen van het Rapid Review Panel (RRP) van het Britse Ministerie van Volksgezondheid. Onlangs zijn proeven met het systeem afgerond in zeven modelziekenhuizen, verspreid over Engeland, als onderdeel van het HCAI Technology Innovation Programme.

« Terug