3M maakt gebruik van cookies op deze site U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de cookiegerelateerde instellingen te allen tijde aanpassen door te klikken op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina.

Door op 'Accepteren en verdergaan' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op uw computer

Accepteren en verdergaan

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

De reductie van oedeem bij verschillende gipsapplicaties.

 Foot with Scotchcast

White Paper Study gepresenteerd op het Functional Stabilisation Congress in Bled, Slovenië in 2001, door de heer V.Boschi, Phd. MD, Clinical Hospital Split, Surgery Clinic, Department of Trauma met als titel "Reduction of oedema in different cast methods".

Opzet: In een periode van drie weken werd het effect van gesloten functionele stabilisatie op de ontwikkeling van posttraumatische zwelling bestudeerd. 129 patiënten werden uitgekozen waarbij een posttraumatische zwelling opgetreden is in combinatie met een conservatieve behandeling van talo-crurale en talo-calcanaus  fracturen. Bij deze groep werd de relatie tussen hematomen en gesloten functionele stabilisatie bekeken. In alle onderbeen witte gips en alle onderbeen Soft Cast applicaties werd een venster gemaakt om de druk van het hematoom te kunnen meten met een Compartiment syndroom scanner, volgens de Whitesides methode. 

Onderzoek: De patiënten werden verdeeld in drie groepen.
De eerste groep kreeg een klassieke Plaster Of Paris (POP) gips gedurende 21 dagen (groep A), de tweede groep kreeg gedurende vijf dagen eerst een klassieke POP-gips en vanaf dag 5 tot dag 21 een Soft Cast gips (groep B), verder “Combicast” genoemd. De derde groep kreeg vanaf dag 1 meteen een Soft Cast aangelegd, en dit voor de 21 dagen (groep C).

Gedurende 3 weken (21 dagen) werden de patiënten vijf maal gescreend met een compartiment syndroom scanner op zwelling. Intervallen tussen de screenings bedroegen 3 uur, 3 dagen, 7 dagen, 14 dagen en 21 dagen.

Resultaten:
Op de balkdiagrammen ziet u op de horizontale as de intervallen, en op de verticale as de mate van zwelling. Een score 7 duid op een zeer hevige zwelling en een score nul op de volledige afwezigheid van zwelling.

Scotchcast Study

Na 3 uur zien we bij alle groepen een gelijkaardige zwelling optreden met een score 3.
Na 3 dagen treedt er al meteen een groot verschil op waarbij de groep die onmiddellijk de Soft Cast gips aangelegd kreeg - groep C, in het geel - een duidelijk mindere zwelling heeft ten opzichte van de twee andere groepen, die beiden een POP gips aanhebben. (score 2 voor groep C en score 7 voor groep A en B)

Na 7 dagen zien we dat de zwelling in groep C met de Soft Cast applicatie nagenoeg verdwenen is,  groep B met de Combicast waarvan na 5 dagen de klassieke POP vervangen werd door een Soft Cast gips scoort nog een 2 en groep A met de POP nog altijd een 7.

Na 14 dagen daalt groep B naar score 1 en blijft de zwelling in groep A op 7 staan.

Pas na 21 dagen zien we een daling in groep A met de POP gips tot score 4 terwijl groep B en C waarbij Soft Cast werd aangelegd reeds meer dan een week zonder zwelling zit.

Discussie: een behandeling met Soft Cast of een Combicast met een klassieke POP gips en Soft Cast doet de zwelling bij dit soort letsels gevoelig afnemen ten opzichte van een behandeling met klassiek POP-gips. Verlengde zwelling resulteert in verlengde pijn voor de patiënt, wat op zijn beurt leidt tot onvrijwillige immobilisatie van het gewricht met alle gevolgen vandien. Bovendien kan langdurige zwelling door de hoge weefseldruk en de verstoring van de arteriële en veneuze circulatie tot uitgestelde breukheling leiden.

PDF Bekijk de pdf met de originele studie en referenties.( Eng.,PDF, 119 kB)

Note Editor:
De beschreven snelle afname van het fractuurhematoom in de Soft Cast applicaties zoals in bovenstaand artikel is beschreven, lijkt een gevolg te zijn van het semirigide karakter van Soft Cast, met name rondom de spieren in het onderbeen. Bij bewegingen in de voorvoet functioneert deze flexibele koker rond de kuitspieren als een compressietherapie en stimuleert de veneuze circulatie welke zorgt voor het sneller absorberen van het fractuurhematoom. In een gepolsterd rigide verband, zoals in een traditioneel gips zal dit fenomeen minder zijn. Bovenstaande studie sluit aan bij de bevindingen van R. White et al. / Clinical Biomechanics 18 (2003) 19–27. Met druksensoren op de kuitspieren in verschillende onderbeenverbanden toonde White de hogere dynamische druk in een Soft Cast verband aan gedurende voorvoet activiteiten.     
PDF Klik hier voor een link naar deze studie.(Eng.,PDF, 360 kB)

« Terug