3M maakt gebruik van cookies op deze site U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de cookiegerelateerde instellingen te allen tijde aanpassen door te klikken op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina.

Door op 'Accepteren en verdergaan' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op uw computer

Accepteren en verdergaan

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Samenwerking verbetert de kwaliteit van zorg

“De eerste lijn kan veel beter samenwerken om kwaliteit van zorg te bevorderen”. Dit zegt Petra Litjes, wijkverpleegkundige bij ZZG Zorggroep in de regio Beuningen.

Door positieve ervaringen met het 3M™ Coban™ 2 Lagen Compressiesysteem heeft Petra Litjes met eigen ogen gezien hoe dit de kwaliteit van leven van haar patiënten heeft verbeterd. Daar bleef het niet bij, door eigen initiatief heeft ze de samenwerking in haar regio met andere zorgverleners zoals huisarts, oedeemtherapeut e.a. op een hoger nivo getild. Dit leidt tot kortere lijnen, betere afstemming, regionale samenwerking en verkorte therapieduur, kortom: een betere kwaliteit van zorg.
Anno nu is kwaliteit van zorg en kostenreductie issue nummer 1.

Petra Litjes, 30 jaar werkzaam in de zorg,waarvan 20  jaar bij de ZZG Zorggroep is aandachtsvelder wond- en decubituszorg, en initiatiefnemer van het project ‘Integrerende thuiszorg valpreventie”. Een energiek persoon die initiatieven ontplooit om de kwaliteit van zorg te vergroten.

De eerste ontmoeting... 
Inmiddels  vier jaar geleden kwam Petra in aanraking met Coban 2, tijdens een training. ”De lagen zijn dunner, het zakt niet af en geeft een snel resultaat”.
Na het zwachtelen van de eerste patiënten had zij voldoende positieve ervaring om het verder uit te breiden naar meer patiënten en zo rolde het balletje verder. Petra ging ook collega’s betrekken in haar enthousiasme en trainde een aantal directe collega’s in haar team zodat ook zij Coban 2 konden aanbrengen.
”Patiënten zijn beweeglijker, kunnen hun eigen schoenen aan, kortom het geven van ambulante compressietherapie kan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, bewegen is essentieel maar moet dan ook mogelijk zijn! ”

Kwaliteit van zorg
”De eerste lijn kan veel beter samenwerken door te investeren in een relatie met elkaar” volgens Petra.
”Tijdens een bijeenkomst kwam ik de oedeemfysiotherapeut/ bandagist  in onze regio tegen en heb daar een afspraak mee gemaakt. Nu werken we op wekelijkse basis met elkaar samen. We overleggen samen wat de beste alternatieven zijn voor de individuele patiënt. We werken niet langs elkaar maar mèt elkaar”.
Tevens bezoekt Petra met regelmaat de huisarts voor overleg en heeft ze een regionaal project voor Valpreventie met haar collega’s in de regio opgestart.
”Jezelf verkopen is ook binnen de zorg een must om samen te werken en expertise te vergaren. Hierin heeft Coban 2 een duidelijke toegevoegde waarde; de patiënt is sneller uit de zorg, we hoeven minder vaak te komen om te zwachtelen en de patiënt is minder afhankelijk van de zorgtijden.”

Trainen...
Binnen de ZZG Zorggroep zijn er verschillende verpleegkundigen werkzaam met een specifiek aandachtsgebied.  Wondzorg en zwachtelen is een aandachtsgebied waar Petra zich in heeft gespecialiseerd.  Zij is aanspreekpunt bij cliënten maar ook om leden van het team onderling te kunnen voorzien van informatie en kennis.
Hoewel het aanbrengen van dit zwachtelsysteem een stuk makkelijker is zijn er tips en trics’ om het gebruik van  Coban 2 nog eenvoudiger te maken.
De verpleegkundigen krijgen eerst een training, die verzorgd wordt door 3M, om het zwachtelsysteem zo effectief mogelijk te benutten.  Van groot belang  is de verpleegkundige ook bekwaam te maken, dit kost energie en tijd.
Door haar kennis en enthousiasme heeft Petra hierin een leidende rol. “ Ik heb een beslisboom ontwikkeld waar en wanneer Coban 2 moet worden toegepast en ik train collega’s ‘on the job’.”
Inmiddels is Petra bezig met een Train-de-Trainer concept waarbij ze getraind wordt door 3M om haar collega’s verder te kunnen ondersteunen bij het zwachtelen met Coban 2. “Kennis is weten en iedereen moet weten hoe te handelen en hoe te zwachtelen.”

Het vervolg....
De ervaring leert dat de bewegingsvrijheid met Coban 2 vele malen groter is dan met andere zwachtelsystemen.
“Het zakt niet af en door de dunne lagen van het systeem kunnen patiënten hun eigen schoenen aan. Het geeft meer vrijheid om te bewegen als je je eigen schoenen aan kunt doen, tevens voelen patiënten zich minder belemmerd op sociaal vlak.
Sporten, fietsen, alle dagelijkse zaken die men zou willen uitvoeren zijn mogelijk met Coban 2.

Economisch voordeel....
“Voorheen zwachtelden we zeker 6 weken waarbij we drie maal per week bij de patiënt kwamen om de zwachtels opnieuw aan te leggen.
Op het moment dat we starten met Coban 2 wordt er een afspraak gemaakt indien nodig met de bandagist voor het aanmeten van elastische kousen. Zij meet na 1 week de kousen op en deze worden geleverd binnen 2 weken. Totale zorg inclusief zwachtelen,  meten en aanleveren van compressiekousen is dus gemiddeld 3 weken.
Na 3 weken zijn patiënten uit zorg en hoeven ze niet meer gezwachteld te worden.
Dit scheelt enorm in de kosten! Tevens gaat het als een lopend vuurtje binnen onze regio’s dat we patiënten zo snel kunnen behandelen, een opsteker voor de naam van de ZZG Zorggroep” vertelt Petra.

Tips....
Petra is een zorgverlener bij uitstek die laat zien hoe samenwerking kan uitbloeien tot mooie initiatieven maar vooral ook een goede kwaliteit van zorg.
Door verschillende invalshoeken te integreren krijg je een mooi totaalplan.
We vroegen aan Petra hoe ze dit doet en of ze tips heeft aan collega’s in den lande.
“Zorg dat je een goed contact krijgt met huisartsen, (oedeem)fysiotherapeuten en andere disciplines. Door eigen ervaring kun je overtuigend zijn in de keuze van je therapie of product. Durf initiatief te nemen, ga gewoon naar de collega’s toe, vertel wie je bent en wat je doet” aldus Petra.

ZZG zorggroep werkt in de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg bieden wij ook aan in de gemeenten Arnhem (Zuid), Lingewaard, Nederbetuwe, Overbetuwe en Kranenburg (Duitsland). We bieden onze cliënten dichtbij huis en op maat een breed scala aan diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, kraamzorg, verpleging, thuisbegeleiding, gespecialiseerde verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding, (medische en paramedische) behandeling, verblijf, wonen en gemaks-, zekerheids- en welzijnsdiensten. Zie ook: www.zzgzorggroep.nl

« Terug