Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content null
Banner bibliotheeksystemen

Recycling/Regelgeving

Student op zoek naar informatie over regelgeving

Bij 3M is aandacht voor het milieu onze tweede natuur. Van productontwerp tot recycling van het eindproduct zorgen wij ervoor dat onze producten voldoen aan de steeds wijzigende, wereldwijde regelgeving en de klanteisen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS).

Bij 3M zijn wij trots op onze lange historie van innovatie. Maar ons leiderschap gaat verder dan de vele soorten producten en diensten die wij bieden. Eén van de kernwaarden van 3M is dat wij onze sociale en fysieke omgeving respecteren, en dit is een integraal onderdeel van ons bedrijfsproces.

Om te lezen over 3M en RoHS kunt u op de link hieronder klikken...

Links

  • Contact
  • Whitepapers
  • Praktijkvoorbeelden
  • Nieuws en evenementen

Verliesreductie-calculator

Volg de eenvoudige stap-voor-stap instructies van onze Verliesreductie-calculator om de jaarlijkse kosten van uw materiaalverliezen te berekenen.

Recycling/Regelgeving

Wetgevende boeken

3M en RoHS

Bij 3M zijn wij trots op onze lange historie van innovatie. Maar ons leiderschap gaat verder dan de vele soorten producten en diensten die wij bieden. Eén van de kernwaarden van 3M is dat wij onze sociale en fysieke omgeving respecteren, en dit is een integraal onderdeel van ons bedrijfsproces. Daarom gaan wij voorop en garanderen wij dat al onze hardwareproducten voor de bibliotheek voldoen aan de EU RoHS-richtlijn* (Europese Unie - Beperking van gevaarlijke stoffen). Dit is maar één van de vele manieren waarop wij de wereldgemeenschap en de toekomst van onze planeet beschermen.

Wat is RoHS?

De RoHS-richtlijn (EU Richtlijn 2002/95/EC) die in werking trad in Europa op 1 juli 2006 verordonneert dat elektrische en elektronische producten (EEE) die op de markt worden gebracht binnen de Europese Unie (EU) slechts beperkte hoeveelheden van de volgende stoffen mogen bevatten:

  1. Lood (Pb)
  2. Cadmium (Cd)
  3. Kwik (Hg)
  4. Zeswaardig chroom (Cr6+)
  5. Polygebromeerd bifenyl (PBB)
  6. Polygebromeerd difenylether (PBDE)

* ‘Voldoet aan RoHS’ betekent dat het product of onderdeel geen van de volgende stoffen bevat boven de nagenoemde maximale concentratiewaarden in enig homogeen materiaal, tenzij de stof in een toepassing gebruikt wordt, die volgens de RoHS Richtlijn uitgezonderd is: (a) 0.1% (gewichtsprocenten) voor lood, kwik, zeswaardig chroom, Polybroombifenylen (PBB’s) of Polybroomdifenylethers (PBDE’s); of (b) 0.01% (gewichtsprocenten) voor cadmium. Tenzij anders schriftelijk vermeld door 3M, vertegenwoordigt deze informatie 3M’s kennis en oordeel gebaseerd op informatie, die door onze leveranciers aan 3M werd verstrekt.