Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
FFP2 NR
Maximum gebruiksniveau:
maximaal 12 x WNG
EN 149:2001+A1:2009
Met uitademventiel
 
3M™ Aura™ 9422+
FFP3 NR
Maximum gebruiksniveau:
maximaal 50 x WNG
EN 149:2001+A1:2009
Met uitademventiel
 
3M™ Aura™ 9432+

Alle stofmaskers uit de 3M™ Aura™ 9400+ Serie bieden ademhalingsbescherming tegen vaste deeltjes en niet-vluchtige vloeistofdeeltjes wanneer de maskers op de correcte manier gebruikt en gedragen worden; het juiste beschermingsniveau is afhankelijk van de concentratie verontreinigende stoffen in de omgeving, blootstellingslimieten en andere risicofactoren.

Voor training en advies over ademhalingsbescherming kunt u contact opnemen met uw 3M vertegenwoordiger.

Waarschuwing: Het kiezen van de meest geschikte ademhalingsbescherming is afhankelijk van de betreffende situatie; de keuze mag alleen gemaakt worden door een deskundig persoon die bekend is met de daadwerkelijke werkomstandigheden en de beperkingen van PBM’s. Bijzonderheden over werking en beperkingen worden vermeld op de verpakking van het stofmasker en in de gebruikershandleiding. Alvorens een van deze stofmaskers te gebruiken dient de drager de gebruikershandleiding voor het betreffende product te lezen en te begrijpen. Men dient zich te houden aan de specifieke wetgeving in het land waar het stofmasker gebruikt wordt.