3M maakt gebruik van cookies op deze site U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de cookiegerelateerde instellingen te allen tijde aanpassen door te klikken op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina.

Door op 'Accepteren en verdergaan' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op uw computer

Accepteren en verdergaan

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Endeca-productcatalogus
Productinformatie
PBM - Oplossingen
Support
Getoonde producten
support

Vraag en antwoord

3M™ Speedglas™ automatisch donkerkleurende lasfilters

Zijn Speedglas automatisch donkerkleurende lasfilters even veilig als klassieke donkere glasfilters?

Ja. Speedglas-filters bieden altijd UV/IR-bescherming voor de ogen, ongeacht of ze nu aan of uit zijn, donker of licht. Ze zijn potentieel veiliger dan klassieke filters en aangezien de Speedglas-helm altijd in neergelaten positie kan blijven, zijn uw gelaat en ogen beschermd. Bovendien heeft u uw handen niet nodig om het vizier op of dicht te klappen.

Samenvouwen

Wat gebeurt er als de batterij leeg is?

We herhalen: u bent altijd beschermd tegen schadelijke UV/IR-straling. En wat er ook gebeurt, uw ogen zijn altijd beschermd tegen vlambogen. Wanneer u een Speedglas-filter die UIT is vastneemt, wordt hij onmiddellijk donker. Wanneer u de filter inschakelt, wordt het glas lichter en transparant. Wanneer u een boog raakt, verdonkert de filter. (Tot welk niveau de filter donker wordt, hangt af van het Speedglas-helmmodel.)

Samenvouwen

Ziet men de vlamboog?

Nee. De filter verandert te snel zodat het oog de vlamboog niet waarneemt. De overgang van boog naar geen boog gebeurt zonder waarneembare vlam.

Samenvouwen

Zijn de Speedglas lasfilters breekbaar?

Niet meer dan klassieke filters. Alle Speedglas filters hebben vervangbare interne en externe beschermplaten. De filter zit dieper in de kap voor extra bescherming. U kunt deze kap die bestand is tegen hitte en chemische stoffen net als elke andere laskap behandelen.

Samenvouwen

Waarom kosten Speedglas filters en kappen meer dan klassieke filters en kappen?

3M maakt gebruik van geavanceerde elektronica en superlichte materialen om een kap/filtercombinatie te bieden die een optimaal comfort en een maximale productiviteit en veiligheid biedt. De filter zelf bestaat uit 7 lagen die met de hand geassembleerd worden in een cleanroom en talrijke kwaliteitscontroles ondergaat. Het resultaat is een onberispelijke filter waarmee u altijd uw werk ziet.

Samenvouwen

Zijn Speedglas lasfilters compatibel met niet-Speedglas kappen?

Nee. De hoogstaande prestaties en optische helderheid van de Speedglas filters vereisen een speciaal ontwerp dat niet compatibel is met niet-Speedglas laskappen. Probeer nooit om Speedglas producten te mengen met niet-Speedglas componenten, want dit kan de garantie annuleren en tot ernstig letsel leiden.

Samenvouwen

Lasdampen

Welk ademhalingssysteem heb ik nodig bij het lassen van roestvrij staal?

Bij MIG- of MMA-lassen van roestvrij staal bevatten de lasdampen vaak deeltjes chromium en nikkel, waarbij chromium het meest giftig is. Het 3M™ Adflo™ ademhalingssysteem met deeltjesfilter biedt een uitstekende bescherming bij deze toepassing. TIG-lassen veroorzaakt doorgaans niet veel lasdampen, maar wel grote hoeveelheden ozongas: lees meer onder "Wanneer wordt ozon gevormd?" Plasmasnijden en plasmalassen leidt tot hoge temperaturen, waarbij schadelijke stikstofoxiden kunnen vrijkomen: Lees meer onder "Wat zijn stikstofgassen?"

Samenvouwen

Heb ik echt ademhalingsbescherming nodig bij het lassen van gewoon staal?

Ook al behoren lasdampen van gewoon staal niet tot de meest gevaarlijke, zijn ze toch niet goed voor uw gezondheid. Naast andere zaken bevatten de dampen deeltjes ijzeroxide, die siderosis pulmonis (chronische ontsteking van de longen) kunnen veroorzaken. Bij MIG/MAG- en MMA-lassen komen zware dampen vrij, zodat zowel een ademhalingssysteem en goede ventilatie van de werkplek noodzakelijk zijn. Bij het lassen van gewoon staal is gebruik van een 3M™ Adflo™ ademhalingssysteem met een deeltjesfilter aanbevolen.

Samenvouwen

Welk soort ademhalingssysteem heb ik nodig om materiaal te lassen dat een oppervlaktebehandeling heeft gehad?

Bij het lassen van materiaal met een oppervlaktebehandeling kunnen er verschillende gevaarlijke verontreinigende stoffen vrijkomen. Bij het lassen van gegalvaniseerd staal komen deeltjes zinkoxide vrij. Die kunnen leiden tot zinkkoorts of metaaldampkoorts. Bij het lassen van geverfde materialen dient u bijzonder voorzichtig te zijn, aangezien veel verfstoffen bijzonder gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen kunnen vrijgeven. Bij het lassen van gegalvaniseerd staal of materiaal dat geverfd is met een loodhoudende primer, is het aanbevolen om een motoraangedreven ademhalingssysteem te gebruiken met een deeltjesfilter. Bij gebruik in combinatie met een geurfilter zal u ook minder last hebben van onaangename geuren. Als het materiaal geverfd is met een 2-componentenverf of geïsoleerd is met polyurethaan, dient u contact op te nemen met een veiligheidsadviseur. Er bestaat een groot risico op blootstelling aan isocyanaten, die bijzonder gevaarlijk zijn als ze ingeademd worden en moeilijk opspoorbaar zijn. In dergelijke gevallen is een systeem met luchttoevoer zoals dat van 3M aanbevolen.

Samenvouwen

Beïnvloeden schermgassen en gelegeerde elektroden mijn werkomgeving?

Bij MIG- en TIG-lassen worden de edelgassen argon en helium gebruikt als schermgassen. Noch argon noch helium worden beschouwd als gevaarlijk, maar ze kunnen zuurstof verplaatsen in niet-geventileerde ruimten, zodat er een tekort aan zuurstof optreedt. Bij MAG-lassen wordt koolstofdioxide of een menging van koolstofdioxide en een edelgas gebruikt als schermgas. Aangezien delen van het schermgas kunnen worden omgezet in koolstofmonoxide wanneer het gas in contact komt met de lucht, kunnen er zich grote hoeveelheden koolstofmonoxide vormen rondom de lasboog. Koolstofmonoxide kan niet worden weggefilterd. Bij slechte ventilatie moet het zuurstofpeil worden gecontroleerd. Gelegeerde elektroden worden vaak gebruikt bij MAG-lassen. De legering bevat vaak mangaan of silicaten. Dit betekent dat er mangaanoxide en silicaten verspreid worden in de omgevingslucht tijdens het lassen. Het 3M™ Adflo™ ademhalingssysteem met deeltjesfilter biedt doorgaans voldoende bescherming tegen deeltjes van legeringen.

Samenvouwen

Wanneer wordt ozongas gevormd?

Bij het lassen van aluminium komen niet alleen deeltjes aluminiumoxide vrij, maar wordt er ook ozongas gevormd doordat de UV-straling van de boog moleculaire zuurstof afbreekt. Er wordt ook ozon geproduceerd bij het TIG-lassen van roestvrij staal. Uiteindelijk wordt de ozon opnieuw omgezet in zuurstof, een proces dat versneld wordt wanneer de ozon in contact komt met vaste oppervlakken die dienst doen als katalysator. Ozon kan niet uit de omgevingslucht gefilterd worden, maar moet terug worden omgezet naar zuurstof. Bij lage ozonconcentraties vermindert het 3M™ Adflo™ ademhalingssysteem met deeltjesfilter de hoeveelheid ozon die de lasser bereikt. Dit is mogelijk omdat de deeltjesfilter (dankzij het grote oppervlak) en de ademslang naar de laskap bijdragen tot het omzetten van ozon in gewone zuurstof. Bij hogere concentraties zorgt toevoeging van een gasfilter in het Adflo ademhalingssysteem voor een extra grote oppervlakte van koolstofkorrels, waardoor de ozon verder wordt afgebroken.

Samenvouwen

Wat zijn stikstofgassen?

Stikstofdioxide en stikstofmonoxide zijn voorbeelden van stikstofgassen die gevormd worden bij het lassen met een hoge stroomsterkte en hoge temperaturen. Salpetergassen worden gevormd door een reactie in de lucht tussen stikstof en zuurstof en zijn bijzonder gevaarlijk indien ze worden ingeademd in hoge concentraties. Stikstofgassen worden niet gefilterd, daarom is gebruik van een 3M ademhalingssysteem met luchttoevoer aanbevolen.

Samenvouwen

Gehoorbescherming

Wanneer moeten oordoppen in plaats van oorkappen gedragen worden?

Veel mensen vinden oordoppen fijner om te dragen als de gehoorbescherming langere tijd gebruikt moet worden. Bovendien zijn oordoppen eenvoudiger te combineren met andere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals motoraangedreven ademhalingsuitrustingen. Voor sommige frequenties kunnen oordoppen een betere demping bieden dan oorkappen. Om de meest geschikte oorbescherming te bepalen, moet een geluidstest gedaan worden waarbij een geluidsniveaumeter gebruikt wordt.

Samenvouwen

Huidbescherming

De 4540 beschermende overalls van 3M zouden bescherming bieden tegen nucleaire deeltjes. Betekent dit dat ze geschikt zijn voor elk type nucleaire toepassing?

Nee. Het symbool voor bescherming tegen besmetting van radioactieve deeltjes biedt geen bescherming tegen straling. Tijdens activiteiten in witte zones van nucleaire installaties, helpen de 4540 beschermende overalls om te voorkomen dat radioactief stof en radioactieve vloeistof tot bij het lichaam raakt. Bepaalde activiteiten houden echter blootstelling aan heel giftige of corrosieve chemische stoffen in, zodat beschermende kleding met een hogere beschermingsgraad nodig kan zijn (raadpleeg de nationale regelgeving).

Samenvouwen

Kan ik 4530 of 4540 beschermende overalls gebruiken bij toepassingen voor verwijdering van asbest?

Ook al bieden zowel de 4530 als de 4540 beschermende overalls een uitstekende bescherming tegen heel fijne stofdeeltjes (tot 0,1 µ), is het aanbevolen om een kledingstuk met afgedichte naden (Type 4, zoals de 4560) te dragen bij asbestverwijdering, aangezien dit een verhoogde bescherming biedt tegen asbestvezels (raadpleeg de nationale wetgeving voor het werken met/bescherming tegen asbest).

Samenvouwen

Hoe moet de kleding worden weggegooid?

Ongebruikte kleding kan gewoon bij het huishoudelijk afval worden gegooid en dan verbrand worden. Besmette kleding, echter, moet behandeld worden als besmet afval en moet dus worden weggegooid in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Samenvouwen

Wat betekent de penetratie-index? Betekent een waarde van 0% voor een bepaalde chemische stof dat er niets kan doordringen?

Nee. De test overeenkomstig de EN 368 meet de doordringing van vloeistof in textiel aan de hand van blootstelling aan kleine hoeveelheden (10 ml) voor slechts 1 minuut. Bij blootstelling aan grotere hoeveelheden voor langere perioden, kan er een aanzienlijk percentage doordringen. Om te bepalen hoe doeltreffend de bescherming is tegen een bepaalde chemische stof, kunt u de permeatiegegevens raadplegen.

Samenvouwen

Geven de permeatiegegevens weer hoe lang een kledingstuk gebruikt kan worden?

Nee. Permeatiegegevens overeenkomstig de EN369 rapporteren hoeveel tijd het duurt voor een stof een permeatiegraad van 1 µg/cm² per min bereikt. De doordringingstijd volstaat echter niet. De veilige draagtijd is ook afhankelijk van de toxiciteit en het gedrag van de stof, evenals van de omstandigheden van de blootstelling en het gedrag van de gebruiker.

Samenvouwen

Zijn accessoires zoals geïntegreerde sokken, dubbele mouwen, zakken verkrijgbaar bij 3M?

Ja. De 450 overlaars van 3M is nu verkrijgbaar. Typische toepassingen zijn: asbestbehandeling, slachthuizen/landbouw en farmaceutische behandelingen.

Dit product is een accessoire en moet niet als persoonlijk beschermingsmiddel aanzien worden. Er moet een risico-evaluatie worden uitgevoerd door een opgeleide veiligheidsprofessional om er zeker van te zijn dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen uitgezocht worden en correct gedragen worden.

Samenvouwen

Ademhalingsbescherming

Waarom zijn er TBF-en en NBF-en?

De Nominale beschermingsfactor (NBF) van een stofmasker is het theoretische beschermingsniveau gebaseerd op prestatiegegevens die gemeten werden in een laboratorium.

Een Toegekende beschermingsfactor (TBF), zoals beschreven in BS4275, is het niveau van ademhalingsbescherming dat realistisch gezien kan worden bereikt op de werkplek door 95% van de voldoende getrainde en gecontroleerde gebruikers.

Bij het selecteren van een stofmasker moet men rekening houden met de TBF.

Samenvouwen

Wat betekent de "CE-markering"?

Het CE-symbool op een product/verpakking duidt aan dat het product voldoet aan de essentiële vereisten van de Europese richtlijnen inzake PBM. Dit kan worden omschreven als een "paspoort" voor de verkoop van producten binnen de Europese Unie.

De CE-markering is geen kwaliteitsmerk en geeft niets weer over de prestaties van het product.

Het product moet voldoen aan de vereisten van de relevante Europese norm, bijv. de EN149:2001 FFP1. Deze markering geeft de prestatiecategorie weer van het product.

Samenvouwen

Biedt een halfgelaatsmasker met deeltjesfilters een hogere TBF dan een stofmasker met een vergelijkbare specificatie?

Als we alleen rekening houden met de beschermingsfactor en niet met andere factoren zoals de aanvaarding van de gebruiker en de kostenefficiëntie, dan is er geen verschil van TBF tussen stofmaskers en een halfgelaatsmasker met dezelfde specificatiefilters.

Er is wel een verschil tussen de TBF voor gebruik van dezelfde filter op een halfgelaatsmasker en een volgelaatsmasker. Zo geven bijvoorbeeld P3-filters op een halfgelaatsmasker een TBF van 20 en op een volgelaatsmasker een TBF van 40.

Samenvouwen

Hoe lang kan een onderhoudsvrij stofmasker gebruikt worden?

Onderhoudsvrije stofmaskers conform de EN149:2001 zijn goedgekeurd voor eenmalig gebruik. Het effectieve gebruik hangt af van een aantal factoren:

  • Besmettingsniveau
  • Ademhalingsgraad
  • Hitte
  • Vochtigheid
  • Hygiënefactoren

Deze factoren zijn op elke werkplek anders. Bijvoorbeeld: Op een werkplek waar het zeer warm en stoffig is, moet men het masker misschien al aan het eind van de ochtend vervangen in plaats van aan het eind van elke dag.

Samenvouwen

Hoe lang kan ik met mijn gas-/dampfilters doen?

De levensduur van een filter varieert per taak en wordt beïnvloed door een aantal factoren zoals blootstellingstijd en de plek waar de taak wordt uitgevoerd. Als het risico goede waarschuwingskenmerken heeft, zoals een geur of smaak op een lager niveau dan de blootstellingsdrempel op de werkplaats (zie de HSE-publicatie HSG53 voor bijkomend advies), kan een filter worden gebruikt tot er een doorbraak is. Men mag hier echter niet stelselmatig op vertrouwen.

Samenvouwen

Komt er formaldehyde vrij als MDF gesneden of verplaatst wordt?

De Health and Safety Executive (HSE) heeft besloten dat bewerking van MDF niet meer of minder gevaarlijk is dan werken met andere vormen van hout. Formaldehyde wordt dus niet als een gevaarlijke substantie gezien.

De HSE had voordien gesuggereerd dat men gebruik van een FFP2-stofmasker kon overwegen voor het snijden of bewerken van MDF in geventileerde werkplaatsen, zoals de 8822 / 9322 stofmaskers van 3M. Men kan ook de 3M™ motoraangedreven uitrusting en systemen met luchttoevoer proberen waarbij de ogen en het hoofd ook beschermd zijn, afhankelijk van het gekozen model.

Samenvouwen

Welk masker moet ik gebruiken om me te beschermen tegen uitlaatgassen van voertuigen?

Er bestaat geen eenvoudig antwoord op deze vraag, aangezien de uitlaatgassen normaal gezien koolstof- en stikstofoxiden zullen bevatten die niet kunnen worden weggefilterd.

De enige manier om zich volledig te beschermen tegen de verontreinigende stoffen in uitlaatgassen van voertuigen is aan de hand van een systeem met luchttoevoer of ademluchttoestel. Deze oplossing is vaak niet haalbaar, dus moet er een beroep worden gedaan op een andere, aanvaardbare oplossing. Het 3M™ halfgelaatsmasker met een 2128 3M™ filter is een optie. Deze filters filteren fijne stofdeeltjes en bieden verlichting van de last door zure gassen en organische dampen in uitlaatgassen.

Samenvouwen

Kan ik filters voor organische dampen gebruiken voor verbindingen op basis van isocyanaten?

De niveaus waarop isocyanaat detecteerbaar is door geur of smaak zijn aanzienlijk hoger dan de blootstellingsdrempel op de werkplaats die door de HSE werd bepaald. Er is geen aanduiding van een "doorbraak" aan de hand van smaak/geur onder de blootstellingsdrempel.

Aangezien isocyanaten astma veroorzaken, wordt ook door de HSE aanbevolen om een systeem met luchttoevoer te gebruiken dat inadembare lucht levert aan de gebruiker, in plaats van luchtverontreinigende deeltjes te filteren. De 3M™ Visionair, 3M™ Flowstream of 3M™ S-200 Air Fed systemen zijn geschikt voor dergelijke toepassingen.

Samenvouwen

Welk masker moet ik gebruiken als ik verf?

Er zijn heel veel verschillende soorten verf dus is het heel moeilijk een product aan te raden voor elke soort verf.

Het grootste probleem is de damp in organische oplosmiddelen en deeltjes in pigmenten en nevels. In de meeste gevallen is het verven met een kwast of roller minder gevaarlijk dan met een sproeier aangezien er minder pigment en dampen in de lucht komen. We bevelen de volgende filters aan voor de meest algemene verftaken:

  • Poederlak: deeltjesfilter of systeem met luchttoevoer, afhankelijk van het besmettingsniveau.
  • Verf op waterbasis: deeltjesfilter vaak in combinatie met bescherming tegen organische dampen als er weinig oplossingsmiddel aanwezig is.
  • Solventbasis met goede waarschuwingskenmerken: filters voor organische dampen en stofdeeltjes.
  • 2-componentenverf op basis van isocyanaat: minstens een vizier met luchttoevoer.

Samenvouwen

Algemeen

Er wordt gezegd om op het "VIB" te kijken voor bepaalde informatie. Wat is dat en waar vind ik het?

Het VIB of veiligheidsinformatieblad is een document dat uitgegeven wordt door de fabrikant/verwerker van een stof en informatie bevat over het gebruik en de hantering.
Dit kan toxicologische effecten, de ontvlambaarheidsgraad en specificatie van de verbindingen omvatten. Fabrikanten zijn bij wet verplicht om een VIB te voorzien.

Samenvouwen

Wanneer moet ik een risicoanalyse uitvoeren?

Heel eenvoudig: wanneer u denkt dat er een risico is.
De risico's op het werk moeten geanalyseerd worden, niet de substanties. Het is fout te denken dat een risicoanalyse enkel bestaat uit het verzamelen van de veiligheidsgegevens gepubliceerd door de fabrikant. Dat komt omdat er vaak geen onderscheid wordt gemaakt tussen gevaar en risico.

Gevaar: potentieel schadelijk.

Risico: mogelijk dat schade optreedt bij gebruik.

Een goed voorbeeld is een fles bleekwater. Het gevaar is het bleekwater zelf, maar het risico is erg klein als het bleekwater in de kast staat. Het risico wordt groter als de fles open op de rand van het aanrecht staat.

Er bestaat heel wat wetgeving betreffende risicoanalyse:

Deel 2. De Britse Health & Safety at Work Act 1974 (wet veiligheid & gezondheid op het werk), Algemene plichten van werkgevers: werkgevers moeten, in de mate van het mogelijke, de gezondheid, veiligheid en het welzijn van hun werknemers garanderen. Dit betekent niet impliciet dat u een risicobeoordeling moet uitvoeren, maar het zou moeilijk zijn om de regelgeving na te leven zonder risicobeoordeling.

Voorschrift 3. De Britse Management of Health & Safety at Work Act 1992 (wet voor beheer van veiligheid & gezondheid op het werk). Een meer expliciete set van voorschriften waarbij risicobeoordelingen moeten worden uitgevoerd.

Voorschrift 6. De Britse Control of Substances Hazardous To Health Regulations (Voorschriften voor controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid - COSHH). Een werkgever zal geen werk laten uitvoeren dat werknemers kan blootstellen aan stoffen die gevaar opleveren voor de gezondheid, tenzij hij een aangepaste en geschikte risicobeoordeling heeft gemaakt van het risico dat het werk inhoudt voor de gezondheid van de betreffende werknemers en van de stappen die moeten worden ondernomen om aan de vereisten van deze voorschriften te voldoen.

Samenvouwen

Hoe ontstaat "zuurstofgebrek"?

Zuurstofgebrek ontstaat als het percentage zuurstof in de lucht onder de 19,5% komt (een definitie van 3M). Dit kan veroorzaakt worden door een chemische reactie, brand of als andere chemicaliën de zuurstof uit de lucht halen. Dit ontstaat vaak in een gesloten ruimte met weinig ventilatie.

Samenvouwen

Wat betekent "IDLH"?

Dit is de concentratie die als onmiddellijk gevaarlijk voor leven of gezondheid wordt gezien zoals bepaald door de NIOSH (in de VS). De IDLH-concentratie wordt bepaald als "een concentratie die gevaar inhoudt voor blootstelling aan door de lucht verspreide verontreinigende stoffen en die mogelijk de dood of onmiddellijke of latere permanente nadelige effecten voor de gezondheid tot gevolg heeft of die ontsnapping uit een dergelijke omgeving verhindert."

De IDLH-waarde vertegenwoordigt de maximale gevarenconcentratie waarbij een werknemer binnen 30 minuten kan ontsnappen zonder symptomen die de ontsnapping verhinderen of onomkeerbare gevolgen voor de gezondheid.

Samenvouwen

Volg ons
 

Hulp nodig?

Aarzel niet ons te contacteren als u vragen heeft of meer informatie wenst

eNews Safety

Aanmelden eNews Safety