3M maakt gebruik van cookies op deze site U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de cookiegerelateerde instellingen te allen tijde aanpassen door te klikken op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina.

Door op 'Accepteren en verdergaan' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op uw computer

Accepteren en verdergaan

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Links


 

Verenigingen en Instanties

Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland streeft naar het bereiken van duurzame veiligheid in het verkeer. Hierbij richt de organisatie zich op zowel de verkeersdeelnemers als de verkeersbeleidsmakers.

CROW
Het Nationale Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Binnen deze non-profit organisatie werken rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, etc. samen vanuit gemeenschappelijke belangen bij onder andere het ontwerp, de aanleg, het beheer van wegen en verkeers- en vervoersvoorzieningen.

De fietsersbond
De fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland. De vereniging komt op voor de belangen van fietsers door zich in te zetten voor bijvoorbeeld comfortabele fietsroutes en een grotere verkeersveiligheid.

Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten (VNVF)
De VNVF is de branche-organisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden en bebakeningsmateriaal in Nederland.

Stichting TeamAlert
Verkeersveiligheidsorganisatie voor jongeren.

Belangengroep Fietsnet
Fietsnet is een groep gepassioneerde fietsers uit Nederland en Belgiƫ die geregeld samenkomen om ervaringen over lokaal en nationaal fietsbeleid uit te wisselen.

 

Onderzoekinstanties

SWOV
Het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidonderzoek. De SWOV streeft ernaar om door middel van wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding de verkeersveiligheid te verbeteren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid
Met  ingang van 1 februari 2005 is de Raad voor de Transportveiligheid opgehouden te bestaan. De wettelijke opvolger is de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is belast met het uitvoeren van onafhankelijke onderzoeken naar de oorzaken van ongevallen of incidenten in alle transportsectoren (luchtvaart, scheepvaart, rail- en wegverkeer en buisleidingen).

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het CBS verzamelt, bewerkt en publiceert statistische informatie, waaronder gegevens over bijvoorbeeld verkeersongevallen.

 

Overheidsinstanties

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de infrastructuur in Nederland. Hierbij richt het ministerie zich onder andere op het onderhoud, de verkeersveiligheid en filebestrijding.

van A naar Beter
De website van A naar Beter geeft informatie over alle projecten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat die tot doel hebben de bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving te verbeteren.

De Regionale Organen voor Verkeersveiligheid (ROV's) zetten zich in voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Dit proberen ze onder andere te bereiken door overheden, instanties en organisaties te stimuleren en adviseren over het treffen van verkeersveiligheidmaatregelen.

 - ROV Friesland  - ROV Utrecht 
 - ROV Overijsel  - ROV Limburg 
 - ROV Gelderland   - ROV Zeeland
 - ROV Noord Holland  - ROV Zuid Holland 
 - Verkeer en Vervoersberaad Drenthe      - POV Noord Brabant                         

 


Europese sites

EUROPA
De website van de Europese Unie.

Europese commissie vervoer
Deze Europese website geeft voor weggebruikers en belanghebbenden informatie over goed weggedrag, relevante kennis infrastructuur en verkeersveiligheid

European Transport Safety Council
Dit is een in Brussel gevestigde non-profit organisatie, die zich bezighoudt met het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Organisation for Economic Co-operation and Development
De Organisation for Economic Co-operation and Development is een samenwerkingsverband van 30 landen die zich verplicht hebben gesteld belangrijke overheids- en marktinformatie te delen.

UNECE Transport Division
De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) is opgezet om een grotere economische samenwerking onder zijn lidstaten aan te moedigen.

 

Internationale sites

World Highways
Deze website gaat in op alle aspecten van de weginfrastructuur wereldwijd. Van planning tot onderhoud, veiligheid en beheerssystemen.

 

3M Gerelateerde websites

Scotchprint® Graphics
Scotchprint® Graphics biedt een totaal oplossing voor al uw wensen op grafisch gebied, of u die nu op vloeren, muren, ramen, gevels of zelfs op een hele vloot vrachtwagens terug wilt zien.

Persoonlijke veiligheid
Voor een compleet overzicht op het gebied van adem-, hoofd-, gehoor-, en gelaatbscherming.

Verbindingsoplossingen voor de reclamenbordenindustrie
Alternatieve verbindingsoplossingen die esthetische en langdurige resulaten bieden voor de reclamenbordenindustrie.

Making roadways safer through innovation