3M maakt gebruik van cookies op deze site U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de cookiegerelateerde instellingen te allen tijde aanpassen door te klikken op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina.

Door op 'Accepteren en verdergaan' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op uw computer

Accepteren en verdergaan

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

3M neemt kantoor- en consumentendivisie over van Avery Dennison Corp.

Dinsdag 03 Januari 2012
Overname vergroot het marktaandeel van 3M in de segmenten kantoor, educatie en consument; Vergroot scala aan toonaangevende merken.

ST. PAUL, Minnesota, VS - 3 januari 2012 - 3M heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om de kantoor- en consumentendivisie (Office and Consumer Products, “OCP”) over te nemen van Avery Dennison Corp. voor een totaal overnamebedrag van USD 550 miljoen contant, behoudens aanpassingen na overdrachtsdatum.

De OCP-divisie van Avery Dennison is een van de grootste leveranciers ter wereld van kantoor- en schoolproducten, waaronder etiketten, mappen, presentatiematerialen, archiveer- en indexproducten, schrijfinstrumenten, en andere producten voor het organiseren van kantoor en huis. OCP omvat ook de merken Avery®, HI-LITERS®, en Marks-A-Lot® in de VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en verscheidene andere landen. De omzet bedroeg naar schatting USD 765 miljoen in 2011 en de winst vóór rente, belasting en afschrijvingen (EBITDA) USD 95 miljoen.

Met de toevoeging van OCP verkrijgt 3M schaalvergroting en een bredere wereldwijde aanwezigheid op de markt voor kantoor-, school- en consumentenproducten. De bedrijvencombinatie zal blijven investeren in productinnovatie, category management en bedrijfs- en ketenanalyse, om retailers en consumenten superieure producten en shopervaringen te bieden.

“Deze overname is een aanvulling op onze mondiale activiteiten, waartoe ook onze klassieke merken Post-it en Scotch behoren, en zal ons helpen om onze klanten nog beter te bedienen met een versnelde productinnovatie,” aldus Bill Smith, Vice President en General Manager van de 3M Office Supplies-divisie. “Bovendien zal OCP voortbouwen op de sterke en lange klantrelaties van 3M wereldwijd.”

Op basis van Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving schat 3M dat de overname zal leiden tot een verwatering van de winst per aandeel van circa USD 0,06 in de eerste 12 maanden na de overeenkomst. Exclusief correcties voor purchase-accounting en verwachte integratiekosten zal de overname naar schatting van 3M USD 0,03 toevoegen aan de winst per aandeel over dezelfde periode.

OCP heeft zijn hoofdkantoor in Brea (Californië, VS) en heeft wereldwijd circa 3.000 werknemers. De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2012 wordt afgerond, behoudens de gebruikelijke voorwaarden waaronder eventuele noodzakelijke toestemming van toezichthouders.

"Forward-looking statements" (toekomstgerichte uitspraken)

Dit persbericht bevat "forward-looking statements" (toekomstgerichte uitspraken) over de financiële resultaten en prognoses en bedrijfsvooruitzichten van 3M, die aanzienlijke risico's en onzekerheden omvatten. U kunt deze uitspraken herkennen aan het gebruik van woorden zoals "verwacht", "schat", "voorziet", "is van plan", "plant", "is van mening", "zal", "richt zich op", "voorspelt" en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis in combinatie met het bespreken van toekomstige operationele of financiële resultaten of bedrijfsplannen of -vooruitzichten. De volgende factoren kunnen er onder andere voor zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken:
  • een onvoorziene vertraging of onvermogen om de overname van OCP te effectueren;
  • het wereldwijde economische klimaat en de omstandigheden op de wereldwijde kapitaalmarkten en andere factoren buiten de macht van de Onderneming, inclusief natuurrampen en andere rampen die invloed hebben op de activiteiten van de Onderneming of haar klanten;
  • de kredietbeoordeling van de Onderneming en de kapitaalkosten;
  • concurrentieomstandigheden en klantvoorkeuren;
  • wisselkoersen en schommelingen daarin;
  • de timing en acceptatie van nieuwe producten;
  • de beschikbaarheid en kosten van aangekochte componenten, materialen, grondstoffen en energie (inclusief olie en aardgas en derivaten daarvan) als gevolg van schaarste, gestegen vraag of verstoringen van het aanbod (inclusief verstoringen veroorzaakt door natuurrampen en andere rampen en gebeurtenissen);
  • de impact van overnames, strategische allianties, desinvesteringen, en andere ongebruikelijke gebeurtenissen als gevolg van acties op het gebied van portefeuillebeheer en andere veranderende bedrijfsstrategieën, en mogelijke reorganisaties;
  • het genereren van minder productiviteitsverbeteringen dan geschat; en
  • juridische procedures, inclusief belangrijke ontwikkelingen die zich zouden kunnen voordoen in de juridische procedures beschreven in het Jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2010 en de daaropvolgende kwartaalrapportages op Form 10-Q (de “Verslagen”).
Veranderingen in dergelijke aannamen of factoren kunnen significant verschillende resultaten opleveren. Deze factoren worden verder beschreven in de Verslagen onder “Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results” en “Risk Factors” in deel I, punt 1 en 1A (Jaarverslag) en in deel I, punt 2 en deel II, punt 1A (Kwartaalrapport).

Deze toekomstgerichte informatie geldt alleen per de datum van dit persbericht. De Onderneming wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht te herzien als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Over 3M

3M laat zich inspireren door nieuwe ideeën en zet deze om naar duizenden ingenieuze producten. Onze cultuur van creatieve samenwerking vormt de inspiratie voor een oneindige stroom krachtige technologieën die het leven beter maken. 3M is het innovatieve bedrijf dat nooit stopt met uitvinden. Met een omzet van $27 miljard heeft 3M wereldwijd 80.000 mensen in dienst en productielocaties in meer dan 65 landen. Voor meer informatie, kijk op www.3M.nl, www.3Mfonds.nl of kijk naar @3MNews op Twitter.

3M, Scotch, Post-it, Scotchgard, Vikuiti, Nexcare, Scotchprint, Filtrete, Command en Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M Company.

Downloads
Persbericht
MS Word document 28 KB
Perscontact
Liesbeth Clemens
Email

3M logo