3M maakt gebruik van cookies op deze site U vindt gedetailleerde informatie over cookies en het gebruik ervan in ons Privacybeleid. U kunt de cookiegerelateerde instellingen te allen tijde aanpassen door te klikken op Cookievoorkeuren in de voettekst van deze pagina.

Door op 'Accepteren en verdergaan' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op uw computer

Accepteren en verdergaan

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

3M verhoogt dividend voor het 54ste opeenvolgende jaar

Donderdag 09 Februari 2012
De raad van bestuur van 3M (NYSE: MMM) kondigde vandaag een dividend aan op de gewone aandelen van de vennootschap van 59 cent per aandeel voor het eerste kwartaal van 2012, een stijging met 7 procent tegenover het kwartaaldividend dat in 2011 werd betaald.

De raad van bestuur van 3M (NYSE: MMM) kondigde vandaag een dividend aan op de gewone aandelen van de vennootschap van 59 cent per aandeel voor het eerste kwartaal van 2012, een stijging met 7 procent tegenover het kwartaaldividend dat in 2011 werd betaald. Het dividend wordt op 12 maart 2012 betaald aan de aandeelhouders die geregistreerd zijn bij sluitingstijd van de kantoren op 17 februari 2012. 3M betaalt al meer dan 95 jaar zonder onderbreking dividenden aan haar aandeelhouders.

‘Deze stijging geeft blijk van de uitstekende financiële prestaties van de onderneming en van ons vertrouwen in de toekomst’, verklaarde George W. Buckley, voorzitter van 3M, president en CEO. ‘Ons sterk genereren van kasmiddelen en de kracht van ons bedrijfsmodel laten ons niet alleen toe verder te investeren in toekomstige groeimogelijkheden maar ook een mooi rendement te verzekeren voor onze aandeelhouders.’

Tijdens de voorbije vijf jaar heeft de vennootschap door middel van dividenden meer dan USD 7 miljard terugbetaald aan haar aandeelhouders.

Op 31 december 2011 telde 3M 694.970.041 uitstaande aandelen en 100.896 geregistreerde aandeelhouders.

Voorts stelde de raad van bestuur van 3M 9 maart 2012 vast als uiterste datum van registratie om te bepalen welke aandeelhouders gerechtigd zijn om kennis te krijgen van en te stemmen op de jaarlijkse vergadering van de aandeelhouders die plaats heeft op 8 mei 2012.

Verklaringen m.b.t. de toekomst

Dit persbericht bevat informatie m.b.t. de toekomst over de financiële resultaten en prognoses en bedrijfsvooruitzichten van 3M die aanzienlijke risico’s en onzekerheden omvatten. U herkent dergelijke verklaringen aan het gebruik van woorden zoals ‘verwacht’, ‘schat’, ‘voorziet’, ‘is van plan’, ‘plant’, ‘is van mening’, ‘zal’, ‘richt zich op’, ‘voorspelt’ en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis in verband met het bespreken van toekomstige operationele of financiële resultaten of bedrijfsplannen of -vooruitzichten. De volgende factoren kunnen er onder andere voor zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken:
  1. het wereldwijde economische klimaat en de omstandigheden op de wereldwijde kapitaalmarkten en andere factoren buiten de controle van de onderneming, met inbegrip van natuurrampen en andere rampen die invloed hebben op de activiteiten van de onderneming of van haar klanten;
  2. de kredietbeoordeling van de onderneming en de kapitaalkosten;
  3. concurrentieomstandigheden en klantvoorkeuren;
  4. wisselkoersen en schommelingen daarin;
  5. de timing en acceptatie van nieuwe producten;
  6. de beschikbaarheid en kosten van aangekochte componenten, materialen, grondstoffen en energie (inclusief olie en aardgas en derivaten daarvan) als gevolg van schaarste, gestegen vraag of verstoringen van het aanbod (inclusief verstoringen veroorzaakt door natuurrampen en andere rampen en gebeurtenissen);
  7. de impact van overnames, strategische allianties, desinvesteringen en andere ongebruikelijke gebeurtenissen als gevolg van acties op het gebied van portefeuillebeheer en andere veranderende bedrijfsstrategieën en mogelijke reorganisaties;
  8. het genereren van minder productiviteitsverbeteringen dan geschat; en
  9. juridische procedures, inclusief belangrijke ontwikkelingen die zich zouden kunnen voordoen in de juridische procedures die worden beschreven in het jaarverslag op Form 10-K voor het jaar dat werd afgesloten op 31 december 2010 en de daaropvolgende kwartaalrapporteringen op Form 10-Q (de ‘Verslagen’). Veranderingen in dergelijke veronderstellingen of factoren kunnen significant verschillende resultaten opleveren. Deze factoren worden verder beschreven in de Verslagen onder ‘Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results’ en ‘Risk Factors’ in deel I, punt 1 en 1A (Jaarverslag) en in deel I, punt 2 en deel II, punt 1A (Kwartaalrapport). De informatie in dit persbericht geldt vanaf de genoemde datum. De onderneming wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om enige toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht te herzien als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

3M

3M laat zich inspireren door nieuwe ideeën en zet deze om naar duizenden ingenieuze producten. Onze cultuur van creatieve samenwerking vormt de inspiratie voor een oneindige stroom krachtige technologieën die het leven beter maken. 3M is het innovatieve bedrijf dat nooit stopt met uitvinden. Met een omzet van $30 miljard heeft 3M wereldwijd 84.000 mensen in dienst en productielocaties in meer dan 65 landen. Voor meer informatie, kijk op www.3M.nl, www.Facebook.com/3Mnederland of kijk naar @3MNews op Twitter.

3M, Scotch, Post-it, Scotchgard, Vikuiti, Nexcare, Scotchprint, Filtrete, Command en Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M Company.

Downloads
Persbericht
MS Word document 19KB
Beeldmateriaal
(rechtenvrij, mits gebruikt bij de publicatie van dit persbericht)
Web album
Perscontact
Liesbeth Clemens
Email

3M logo